Polish (Poland)Deutsch (Germany)
NEWS HFL to nie tylko wygląd...
HFL to nie tylko wygląd...
Sunday, 01 July 2012 08:00

Okna w systemie HFL czyli okna z tworzywa sztucznego z otwartą zewnętrzną komorą wentylacyjną o zwiększonej odporności na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych w porównaniu z tradycyjnie wykonanymi oknami z profili PVC.

U-R-B-A-N Polska jako pierwszy na rynku polskim dostawca maszyn, dostarczył do jednego z większych zakładów produkcyjnych, maszyny i technologię do produkcji okien w systemie HFL (Holz Fenster Look = Wygląd Okna Drewnianego).

Ilustracja 1 Otwory odprężające w zewnętrznych komorach profili PVC

Ilustracja 1: Otwory odprężające w zewnętrznych komorach profili PVC

Okna w systemie HFL z otwartą zewnętrzną komorą wentylacyjną odznaczają się zwiększoną odpornością na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych w porównaniu z tradycyjnie wykonanymi oknami z profili PVC. Z prostych obliczeń łatwo można zauważyć, że okno z tworzywa sztucznego w okleinie drewnopodobnej z otwartą zewnętrzną komorą wentylacyjną ma większą powierzchnię wentylacji o około 35% w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi oknami PVC gdzie otwory robi się okrągłe o średnicy nie większej jak 5 mm. W naszym klimacie czyli w  Europie Środkowej ramy okien wykonanych z profili białych nagrzewają się do temperatury około 50º C, natomiast ramy w ciemnych kolorach drewnopodobnych mogą nagrzać się do temperatury 65 – 70º C. W tak wysokich temperaturach ramy z tworzywa sztucznego mogą osiągnąć stan prawie plastyczny i mogą z uwagi na różnice temperatur wewnętrznej i zewnętrznej ulegać deformacjom i trwałym odkształceniom. Dlatego dla ram kolorowych zaleca się frezowanie w zewnętrznych komorach profili PVC otworów odprężających.

Na trwałość i funkcjonalność okien z tworzywa sztucznego najistotniejszy wpływ mają otwory odprężające. Otwory te odprowadzają rozprężające się pod wpływem nagrzewania gorące powietrze. Zasadę ich działania ilustruje rysunek 2, natomiast rysunek 3 pokazuje brak otworów odprężających i powstałe w ich skutku uszkodzenia. A tak w rzeczywistości może wyglądać okno z źle wykonanymi otworami odprężającymi lub bez nich - ilustracja 4.

Ilustracja 2 Brak otworów odprężających i powstałe w ich skutku uszkodzenia Ilustracja 3 Zasada działania otworów odprężających

Ilustracja 4 Zdeformowane okno bez otworów odprężających lub z źle wykonanymi

Ilustracja 2: Zasada działania otworów odprężających

Ilustracja 3: Brak otworów odprężających i powstałe w ich skutku uszkodzenia Ilustracja 4: Zdeformowane okno bez otworów odprężających lub z źle wykonanymi


Innowacyjnością tego rozwiązania jest również uzyskanie podobieństwa do okna drewnianego oraz uzyskanie wysokiej estetyki wyrobu, z uwagi na zastosowanie imitacji połączeń, polegającej na wykonaniu zewnętrznego połączenia, wizualnie podobnego do stosowanego w stolarce drewnianej, przy zachowaniu wnętrza narożnika, identycznego jak w oknie z PVC.

Wyeliminowanie wypływek po stronie zewnętrznej okna wiąże się dodatkowo z brakiem konieczności czyszczenia na oczyszczarce lica zewnętrznego okna i później kolorowania go mazakiem przez co okno ma większe walory estetyczne, a także skracamy czas  wyprodukowania jednej jednostki, czyli czas czyszczenia jednego elementu o jakieś 7 sekund co w przełożeniu na zmianę 8 godzinną daję dodatkowo prawie 26 minut czyli możliwość dodatkowego zgrzania i wyczyszczenia  kolejnych prawie 9 okien.

Ważną zaletą jest również osiągnięcie efektu wyglądu okna drewnianego za pomocą zgrzewu o szerokości wypływki 2,0 mm ponieważ lico zewnętrzne i tak sprawia wrażenie zgrzanego pod kątem 90 stopni przez co wytrzymałość naroży będzie wyższa niż przy tradycyjnej metodzie zgrzewania okien z okleiną drewnopodobną na 0,2 mm.

Ilustracja 5 Sposób połączenia ze sobą dwóch odpowiednio podfrezowanych ramiaków Ilustracja 6 Widok na dodatkową komorę odprężającą w systemie HFL
Ilustracja 5: Sposób połączenia ze sobą dwóch odpowiednio podfrezowanych ramiaków Ilustracja 6: Widok na dodatkową komorę odprężającą w systemie HFL

 

Zatem podsumowując korzyści z produkcji okien w okleinie drewnopodobnej w systemie HFL można wymienić jako najważniejsze:

Ilustracja 7 Wygląd od wewnątrz i od zewnątrz okna w sytemie HFL
Ilustracja 7: Wygląd od wewnątrz i od zewnątrz okna w sytemie HFL
 • większa powierzchnia wentylacji o około 35% w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi oknami
 • większa odporność na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych w porównaniu z tradycyjnie wykonanymi oknami z profili PVC
 • wyeliminowanie deformacji i trwałych odkształceń ram okiennych
 • wyższa wytrzymałość naroży dzięki zgrzewaniu profili na 2,0 mm –  możliwość wyeliminowania wypływki 0,2 mm, ponieważ okno i tak przypomina wyglądem okno drewniane
 • uzyskanie podobieństwa do okna drewnianego
 • wyeliminowanie wypływek po stronie zewnętrznej okna oraz brak konieczności ich ścinania oraz kolorowania mazakami
 • krótszy czas wyprodukowania jednej jednostki co wiąże się w większą wydajnością linii zgrzewająco-czyszczącej
 • innowacyjne, wyróżniające się od innych produkty
 • marketingowe wyróżnienie swoich produktów
 • możliwość uzyskania większej marży i zwiększenia przychodów ze sprzedaży dzięki rzadko spotykanym produktom
 • możliwość wejścia na nowe rynki zarezerwowane do tej pory tylko dla okien drewnianych np. obiekty chronione przez konserwatora zabytków


Ilustracja 8 Widok gotowego elementu zgrzanego w systemie HFL Ilustracja 9 Okno w okleinie drewnopodobnej w systemie HFL
Ilustracja 8: Widok gotowego elementu zgrzanego w systemie HFL Ilustracja 9: Okno w okleinie drewnopodobnej w systemie HFL

 

Ilustracja 10 Centrum tnąco-obróbcze Schirmer z modułem frezowania HFL Ilustracja 11 Moduł frezujący HFL na centrum obróbczym Schirmer
Ilustracja 10: Centrum tnąco-obróbcze Schirmer z modułem frezowania HFL Ilustracja 11: Moduł frezujący HFL na centrum obróbczym SchirmerCzym różni się technologia zgrzewania okien w systemie HFL od metody tradycyjnej?

Po pierwsze: sposobem cięcia. Dwa profile cięte są pod kątem 45º, a dwa pod kątem 90º. Po drugie: dodatkową operacją frezowania końców profili, tak aby zewnętrzna komora wentylacyjna posiadała znacznie wyższą odporność na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych - cała komora zewnętrza pozostaje otwarta. Przy okazji otrzymujemy ciekawy, nowy i podobny do okien drewnianych wygląd okna od zewnątrz. Po trzecie: odpowiednim przystosowaniem głowic i luster zgrzewających w taki sposób aby na stole leżała ta część profilu ścięta pod kątem 90º i żeby lustro grzewcze schodziło w obszar zgrzewania od góry z korektą wysokości. Po czwarte wszystkie maszyny CNC muszą posiadać odpowiednie programy.

U-R-B-A-N Polska posiada w swojej ofercie zarówno piły jak i centra tnące, tnąco-obróbcze, a także linie zgrzewająco-czyszczące przystosowane do produkcji okien w nowym systemie HFL. Posiadamy pojedyncze piły oraz centra obróbcze przeznaczone wyłącznie do obróbek końców profili w systemie HFL, które w czasie nieco ponad dwóch i pół minuty frezują końce ośmiu profili (kompletna rama i skrzydło) przeznaczonych do zgrzewania w systemie HFL. Biorąc pod uwagę zamocowanie i poluzowanie docisków profili całkowity czas obróbczy mieści się poniżej 4 minut, czyli dokładnie w takim samym czasie jaki potrzebuje zgrzewarka z oczyszczarką na zgrzanie i oczyszczenie jednej ramy i jednego skrzydła!

Dla klientów bardziej wymagających mamy do zaoferowania całkowitą automatyzację procesu frezowania końców profili na centrum tnąco-obróbczym Schirmer, które posiada moduł 6/9/12 lub jego wielokrotność do frezowania okien w HFL (a także do frezowania słupków przeznaczonych do zgrzewania na wprost) niemalże w czasie zerowym!   

Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania tej nowej technologii w trzech kolejnych zakładach produkcyjnych. A jeśli chcieliby również i Państwo skorzystać z naszego doświadczenia jako jedynego na chwilę obecną dostawcę maszyn i technologii który wdrożył tę technologię w Polsce to w celu zasięgnięcia dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 068 478 78 00 lub e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


                                            Jacek Lipiński
                                            URBAN POLSKA

 
 

Strona internetowa firmy URBAN POLSKA Sp. z o.o. korzysta z plików cookie! Our webside is using cookie! Die Internetseite der Firma URBAN POLSKA Sp. z o.o. verwendet die cookies Dateien!