Polish (Poland)Deutsch (Germany)
NEWS INNOWACJE U-R-B-A-N Polska - HFL to nie tylko wygląd...
INNOWACJE U-R-B-A-N Polska - HFL to nie tylko wygląd...
Thursday, 15 November 2012 09:05

hfl windOkna w systemie HFL czyli okna z tworzywa sztucznego z otwartą zewnętrzną komorą wentylacyjną o zwiększonej odporności na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych w porównaniu z tradycyjnie wykonanymi oknami z profili PCV.

Okna w systemie HFL z otwartą zewnętrzną komorą wentylacyjną odznaczają się zwiększoną odpornością na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych w porównaniu z tradycyjnie wykonanymi oknami z profili PCV. Z prostych obliczeń łatwo można zauważyć, że okno z tworzywa sztucznego w okleinie drewnopodobnej z otwartą zewnętrzną komorą wentylacyjną ma większą powierzchnię wentylacji o około 35% w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi oknami PCV gdzie otwory robi się okrągłe o średnicy nie większej jak 5 mm. W naszym klimacie czyli w Europie Środkowej ramy okien wykonanych z profili białych nagrzewają się do temperatury około 50º C, natomiast ramy w ciemnych kolorach drewnopodobnych mogą nagrzać się do temperatury 65 – 70º C. W tak wysokich temperaturach ramy z tworzywa sztucznego mogą osiągnąć stan prawie plastyczny i mogą z uwagi na różnice temperatur wewnętrznej i zewnętrznej ulegać deformacjom i trwałym odkształceniom.

Dlatego dla ram kolorowych zaleca się frezowanie w zewnętrznych komorach profili PVC otworów wentylacyjnych.

Na trwałość i funkcjonalność okien z tworzywa sztucznego najistotniejszy wpływ mają otwory odprężające. Otwory te odprowadzają rozprężające się pod wpływem nagrzewania gorące powietrze. Zasadę ich działania ilustruje rysunek 2, natomiast rysunek 3 pokazuje Brak otworów odprężających i powstałe w ich skutku uszkodzenia. A tak w rzeczywistości może wyglądać okno z źle wykonanymi otworami odprężającymi lub bez nich - ilustracja 3.

pic01

Innowacyjnością tego rozwiązania jest również uzyskanie podobieństwa do okna drewnianego oraz uzyskanie wysokiej estetyki wyrobu, z uwagi na zastosowanie imitacji połączeń, polegającej na wykonaniu zewnętrznego połączenia, wizualnie podobnego do stosowanego w stolarce drewnianej, przy zachowaniu wnętrza narożnika, identycznego jak w oknie z PCV. Wyeliminowanie wypływek po stronie zewnętrznej okna wiąże się dodatkowo z brakiem konieczności czyszczenia na oczyszczarce lica zewnętrznego okna i później kolorowania go mazakiem przez co okno ma większe walory estetyczne, a także skracamy czas wyprodukowania jednej jednostki, czyli czas czyszczenia jednego elementu o jakieś 7 sekund co w przełożeniu na zmianę 8 godzinną daję dodatkowo prawie 26 minut czyli możliwość dodatkowego zgrzania i wyczyszczenia kolejnych prawie 9 okien. Ważną zaletą jest również osiągnięcia efektu wyglądu okna drewnianego za pomocą zgrzewu o szerokości wypływki 2,0 mm ponieważ lico zewnętrzne i tak sprawia wrażenie zgrzanego pod kątem 90 stopni przez co wytrzymałość naroży będzie wyższa niż przy tradycyjnej metodzie zgrzewania okien z okleiną drewnopodobną na 0,2 mm.

pic02

Zatem podsumowując korzyści z produkcji okien w okleinie drewnopodobnej w systemie HFL można wymienić jako najważniejsze:

-         większa powierzchnia wentylacji o jakieś 35% w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi oknami

-         większa odporność na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych w porównaniu z tradycyjnie wykonanymi oknami z profili PCV

-         wyeliminowanie deformacji i trwałych odkształceń ram okiennych

-         wyższa wytrzymałość naroży dzięki zgrzewaniu profili na 2,0 mm – możliwość wyeliminowania wypływki 0,2 mm, ponieważ okno i tak przypomina wyglądem okno drewniane

-         wyeliminowanie wypływek po stronie zewnętrznej okna oraz brak konieczności ich ścinania oraz kolorowania mazakami

-         krótszy czas wyprodukowania jednej jednostki co wiąże się w większą wydajnością linii zgrzewająco-czyszczącej

-         innowacyjne, wyróżniające się od innych produkty

-         marketingowe wyróżnienie swoich produktów

-         uzyskanie podobieństwa do okna drewnianego

-         cena – okno HFL jest tańsze od klasycznego okna wykonanego z drewna

-         możliwość uzyskania większej marży i zwiększenia przychodów ze sprzedaży dzięki rzadko spotykanym produktom

-       możliwość wejścia na nowe rynki zarezerwowane do tej pory tylko dla okien drewnianych np. obiekty chronione przez konserwatora zabytków, ponieważ jest to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku modernizacji obiektów zabytkowych lub starych budynków, w których pierwotnie stosowano okna drewniane

 pic04

pic05

Czym różni się technologia zgrzewania okien w systemie HFL od metody tradycyjnej?

Po pierwsze: sposobem cięcia - dwa profile cięte są pod kątem 45º, a dwa pod kątem 90º. Po drugie: dodatkową operacją frezowania końców profili, tak aby zewnętrzna komora wentylacyjna posiadała znacznie wyższą odporność na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych - cała komora zewnętrza pozostaje otwarta. Profile ucięte pod kątem 90º są frezowane na 45º, w taki sposób, aby przylga nie została zfrezowana i pozostała na 90º. Natomiast w elementach 45º powierzchnia zewnętrzna jest frezowana. Przy okazji otrzymujemy ciekawy, nowy i podobny do okien drewnianych wygląd okna od zewnątrz. Po trzecie: odpowiednim przystosowaniem głowic i luster zgrzewających w taki sposób aby na stole leżała ta część profilu ścięta pod kątem 90º i żeby lustro grzewcze schodziło w obszar zgrzewania od góry z korektą wysokości. Przy profilach kolorowych nie barwionych w masie powstaje biała faza, która jeszcze przed zgrzaniem musi zostać zabarwiona mazakiem, a wyfrezwane płetwy muszą być przed zgrzaniem pokryte środkiem klejącym. Po czwarte wszystkie maszyny CNC muszą posiadać odpowiednie programy. Po piąte w oknach w systemie HFL odwodnienia zewnętrzne w ramach są frezowane od dołu, a nie od strony zewnętrznej okna, a montaż parapetów zewnętrznych musi uwzględniać sposób odprowadzenia wody, tak aby woda nie wyciekała na mur i go nie zawilgacała.

pic06

URBAN Polska posiada w swojej ofercie zarówno piły jak i centra tnące, tnąco-obróbcze, a także linie zgrzewająco-czyszczące przystosowane do produkcji okien w nowym systemie HFL. Posiadamy pojedyncze piły oraz centra obróbcze przeznaczone wyłącznie do obróbek końców profili w systemie HFL, które w czasie nieco ponad dwóch i pół minuty frezują końce ośmiu profili (kompletna rama i skrzydło) przeznaczonych do zgrzewania w systemie HFL. Biorąc pod uwagę zamocowanie i poluzowanie docisków profili całkowity czas obróbczy mieści się poniżej 6 minut.

Dla klientów bardziej wymagających mamy do zaoferowania całkowitą automatyzację procesu frezowania końców profili na centrum tnąco-obróbczym Schirmer, które posiada moduł 6/9/12 lub jej wielokrotność do frezowania okien w HFL (a także do frezowania słupków przeznaczonych do zgrzewania na wprost) niemalże w czasie zerowym!        

Jesteśmy już po wdrożeniu tej nowej technologii w czterech zakładach produkcyjnych w Polsce. A jeśli chcieliby również i Państwo skorzystać z naszego doświadczenia jako jedynego na chwilę obecną dostawcę maszyn i technologii który wdrożył tę technologię w Polsce to w celu zasięgnięcia dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 068 478 78 00 lub e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

Strona internetowa firmy URBAN POLSKA Sp. z o.o. korzysta z plików cookie! Our webside is using cookie! Die Internetseite der Firma URBAN POLSKA Sp. z o.o. verwendet die cookies Dateien!