Polish (Poland)Deutsch (Germany)
NEWS INNOWACJA: DOCZOŁOWE ZGRZEWANIE RAM ZE SŁUPKIEM Z USZCZELKĄ ŚRODKOWĄ
INNOWACJA: DOCZOŁOWE ZGRZEWANIE RAM ZE SŁUPKIEM Z USZCZELKĄ ŚRODKOWĄ
Thursday, 15 November 2012 11:54

pic00Coraz większe zainteresowanie oknami z potrójnym uszczelnieniem wymusza na producentach okien stosowanie coraz to lepszych metod produkcji okien o zwiększonej sztywności statycznej i zwiększonej odporności na penetrację wody, wiatru i innych czynników atmosferycznych.

Okna ze zgrzewanym słupkiem bądź poprzeczką z potrójnym uszczelnieniem, czyli z dodatkową uszczelką środkową, mogą wyróżnić producenta i stanowić innowacyjne produkty, w których zamiast przykręcanych słupków będą słupki frezowane (końce słupków), a następnie zgrzewane z ramą w odpowiednim miejscu w taki sposób iż będą tworzyć jednolitą całość z ramą. Metoda ta polega na nadtopieniu słupka z dodatkową środkową uszczelką w granicach ±3 mm z obu stron bez konieczności wycinania fragmentu ramy i słupka, a następnie na termo połączeniu go z ramą w taki sposób aby w dalszym procesie produkcyjnym nie było konieczności czyszczenia wypływek powstających w wyniku topienia PCV.

pic01

Do tej pory większość zakładów produkcyjnych, przykręca słupki do okien dwuskrzydłowych manualnie za pomocą specjalnych systemowych łączników stalowych lub z tworzywa sztucznego oraz śrubpic02 i szablonów. Ponieważ w produkcji tego typu okien zaangażowani są pracownicy, którzy za pomocą szablonów nawiercają otwory pod śruby, więc pomyłki wynikające z błędu ludzkiego mogą zdarzać się dość często (Rys. 1 i 2). Dzięki termo plastycznemu połączeniu słupka z uszczelnieniem środkowym z ramą można do zera ograniczyć wszelkiego rodzaju pomyłki ponieważ dane o miejscu połączenia ramy ze słupkiem przekazywane są bezpośrednio do maszyny drogą elektroniczną z programu technologicznego, a sam proces zgrzewania i łączenia jest nadzorowany elektronicznie przez maszynę.

Do tej pory niektóre z zakładów zgrzewały słupek metodą tzw. na szpic. W metodzie tej konieczne jest przed zgrzaniem słupka wycięcie tzw. szpica w ramie, ucięcie na szpic słupka, a następnie zgrzanie tych dwóch elementów ze sobą w miejscu wycięcia. Podczas tego procesu, materiał topiony wydostaje się na zewnętrzną stronę profila i w dalszym etapie koniecznie musi zostać oczyszczony przez oczyszczarkę do czyszczenia zgrzewanych słupków z zestawem odpowiednich do tego przeznaczonych narzędzi. Cały proces jest bardzo drogi w wykonaniu ponieważ wymaga zaangażowania specjalistycznego sprzętu: piły do wycinania szpica w ramie i słupku oraz odpowiednich luster na zgrzewarce. Wymagana jest również specjalistyczna oczyszczarka do słupków z zestawem narzędzi do czyszczenia wypływek w szpicu, a czas oczyszczania to dodatkowy czas potrzebny do wyczyszczenia kolejnych dwóch punktów w ramie. Dodatkowo walory estetyczne pozostawiają wiele do życzenia.

pic03

Nowa metoda plastycznego łączenia słupka z uszczelką środkową eliminuje tzw. błąd ludzki ponieważ dane do zgrzewarki sześciogłowicowej dotyczące miejsca połączenia ramy ze słupkiem są przekazywane do maszyny drogą elektroniczną on-line z programu produkcyjnego.

 

Dodatkowym atutem termo łączenia słupka z uszczelką środkową jest fakt, iż metoda ta nie wymaga zaangażowania dodatkowego kosztownego sprzętu w postaci specjalistycznych pił, frezarek i oczyszczarek, a co za tym idzie wyższego zużycia energii elektrycznej.

 

Inną zaletą nowej metody jest czas zerowy poświęcony na wyprodukowanie kompletnej ramy ze słupkiem jednostki dwuskrzydłowej, ponieważ czas łączenia słupka z ramą odbywa się w tym samym czasie co zgrzewanie pozostałych czterech naroży zewnętrznych ramy. Wiąże się to oczywiście ze znacznym zwiększeniem wydajności produkcyjnej. Przy założeniu, że całkowity średni czas wyprodukowania jednego okna to około 240 minut, a czas przygotowania i montażu słupka to jakieś 20 minut to okaże się, że uzyskujemy wyższą wydajność o około 7-10%, dzięki metodzie termo łączenia słupka na zgrzewarce sześciogłowicowej.

 

Oczywiście w dalszym procesie produkcyjnym metoda ta nie wymaga już angażowania dodatkowych osób do montażu słupków w ramie, a co za tym idzie ogranicza zbędne koszty z tym związane.

 

Innym ważnym argumentem jest również kwestia finansowa. Dzięki zgrzewaniu słupków można ograniczyć koszty wytworzenia produktu końcowego związanego z brakiem konieczności zakupu dwóch łączników do jednego słupka oraz przynajmniej szesnastu śrub.

pic04

Oczywiście najważniejszym argumentem przemawiającym za tą metodą jest nowa, lepsza technologia, bardziej innowacyjna i stwarzająca nowy produkt, lepszy produkt. Dlaczego? Ponieważ dzięki tej metodzie okna charakteryzują się zwiększoną dokładnością, większą sztywnością połączenia i przede wszystkim większą szczelnością, przyczyniającą się do długotrwałego zachowania funkcjonalności okna. Dzięki zastosowaniu dodatkowej środkowej uszczelki w ramie i na słupku okno może uzyskać niższy współczynnik przenikania ciepła U i może być przy spełnieniu jeszcze pozostałych wymagań zakwalifikowane jako okno energooszczędne.

Już samo termo łączenie słupka powoduje trwałe połączenie go z ramą, a co za tym idzie lepsze właściwości izolacyjne, cieplne, ograniczające zużycie energii do ogrzania pomieszczeń oraz ograniczające stratę już wyprodukowanego ciepła. Dodatkowym czynnikiem podwyższającym jego walory energooszczędne jest środkowa uszczelka słupka, która wraz z uszczelką środkową na obwodzie ramy i poprzez właściwe jej połączenie w miejscu łączenie uszczelki ramy z uszczelką słupka obniża współczynnik przenikania ciepła. Trwałe połączenie ramy ze słupkiem poprzez nadtopienie PCV stanowi również ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – deszczem i śniegiem, a co za tym idzie przenikaniem wody, wilgoci czy wiatru poprzez nieszczelne połączenie ramy i słupka jak w przypadku tradycyjnej metody z zastosowaniem łączników z PCV lub stalowych, gdzie zawsze pozostają jakieś choćby minimalne szczeliny, które mogą być penetrowane w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponieważ wpływ czynników atmosferycznych powoduje pogorszenie sprawności funkcyjnej uszczelek po zewnętrznej stronie okna więc aby ochronić uszczelkę przed szkodliwymi wpływami pogody, przesunięto ją z zewnętrznej strony okna do strefy wrębu środkowego. W przypadku systemu z uszczelką środkową ważne jest, by wdzierająca się woda deszczowa mogła wydostać się na zewnątrz poprzez otwory odwadniające. Obciążenie wiatrem powoduje dociśnięcie uszczelki do powierzchni przylgi i dzięki temu zamyka się ona tym szczelniej, im bardziej wzrasta prędkość wiatru.

pic05

Schemat poniżej przedstawia szczegółowo technologię produkcji okien dwuskrzydłowych ze zgrzewanym słupkiem stałym z dodatkowym uszczelnieniem środkowym, sposób przygotowania ramy, słupka, uszczelek w ramie i słupku oraz dokładne obrazy ich frezowania a następnie połączenia ich ze sobą:

pic06

Zatem podsumowując zalety doczołowego zgrzewania ram ze słupkiem z uszczelką środkową można wymienić:

  1. 1.zwiększenie wydajności produkcyjnej od 7-10%
  2. 2.zwiększenie sztywności okien poprzez trwałe połączenie ramy ze słupkiem, a co za tym idzie mniej problemów w transporcie i montażu
  3. 3.brak penetracji wody, wiatru i innych czynników atmosferycznych
  4. 4.zwiększenie estetyki wyglądu ramy okiennej
  5. 5.wyeliminowanie błędu czynnika ludzkiego przy wierceniu otworów pod słupek
  6. 6.wyeliminowanie minimum dwóch pracowników do montażu słupka przy założeniu wyajności 120 okien dwuskrzydłowych na zmianę
  7. 7.wyeliminowanie kosztów zakupu i magazynowania łączników słupka stałego i wkrętów
  8. 8.lepsze właściwość termiczne okien poprzez zastosowanie dodatkowej środkowej uszczelki
  9. 9.poprzez podział wewnętrznej komory między skrzydłem i ramą na dwie części za pomocą uszczelki, powstaje dodatkowa komora chroniącą prze wiatrem, wodą i zimnem

 

Jeśli będą Państwo zainteresowani tą nową innowacyjną metodą zgrzewania ram ze słupkiem z uszczelką środkową to prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 068 470 36 36 lub e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

Strona internetowa firmy URBAN POLSKA Sp. z o.o. korzysta z plików cookie! Our webside is using cookie! Die Internetseite der Firma URBAN POLSKA Sp. z o.o. verwendet die cookies Dateien!