NASZA OFERTA

P-FFL 60* 80** 90***

Magazyn wyrobów gotowych


 

•  przeznaczony do przejrzystego i uporządkowanego składowania i 
    magazynowania elementów  okien (ramy i skrzydła) w pionie,
•  łatwe wkładanie i wyciąganie okien dzięki wyłożeniu prowadnicami 
    rolkowymi, zapewniającym łatwe przesuwanie, 
•  magazyn posiada 60/80/90, przegrody o rozstawie 125 mm oraz wy- 
    sokości 2550 mm.
Urządzenie do transportu wyrobów gotowych:
•  prowadzone po szynach, z pneumatyczną blokadą położenia przy 
    pozycjonowaniu i z manualnym przemieszczaniem oraz pneumatycz- 
    ną regulacją kąta pochylenia okna w zakresie 0° (do wprowadzenia w  
    bufor magazynowy)  i 10° (do pobrania okien z linii szklącej),
    pneumatyczna regulacja kąta pochylenia oraz pneumat. ramię siłow- 
    nika do dosuwania małych okien,
•  maksymalna szerokość rolek 150 mm,
•  wymiary bruzdy pod torowisko z uwzględnieniem naddatku na 
    montaż ok. 90x40 mm. 
Wymagana jest równa powierzchnia podłoża.
Dopuszczalne nachylenie podłoża: 0,1% na długości i szerokości.
Na drodze torowiska nie mogą znajdować się żadne przeszkody,
Należy zapewnić dostęp do sprężonego powietrza.
•  opcja: dostosowanie szerokości i wysokości przegród do indy- 
     widualnych potrzeb.

OPCJA:

•  torowisko - metr bieżący (każdy dodatkowy),

•  urządzenie do transportu wyrobów gotowych - obrotowe 360°,

   (rysunek poniżej)

•  zwiększenie szerokości do 3000 mm,

•  zwiększenie wysokości do 3000 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE:

•  wymiary (w x s x d): 3340 x 5635 x 10350 - 15100 mm,

•  wymiary przegród: 125 x 2550 mm,

• ilość przegród: 60 - 90,

• waga: 4159 - 5500 kg,

• nośność: 7500 - 10000 kg.

 

Skontaktuj się znami
Urządzenia rekomendowane:

Może zainteresuje Cię również: