KNS i URBAN Polska – najwyższy poziom automatyzacji procesów logistycznych

Czegoś takiego jeszcze nikt w Polsce nie wykonał. Wspólnie opracowaliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie przypadki produkcyjne i kompletnie je zautomatyzowaliśmy – mówi Współwłaściciel KNS, Pan Krzysztof Mędrala. – Już dzisiaj ochłonęliśmy z emocji i spokojnie mogę potwierdzić, że był to bardzo dobry wybór dostawcy. Nie mieli żadnych problemów ze zrozumieniem specyfiki naszej działalności produkcyjnej, jednocześnie bardzo ważna dla nas była komunikacja pomiędzy nami a dostawcą. To wszystko zafunkcjonowało wspólnym sukcesem. Przez cały okres montażu i uruchomienia maszyn i urządzeń prowadziliśmy normalną i nieprzerwaną produkcję w zakładzie. Taki był nasz cel i został on zrealizowany.

 
System logistyczny integruje 8 zgrzewarek w jeden ciąg technologiczno-produkcyjny, a w zasadzie w jedną fabrykę. W skład systemu wchodzą:
 
» automatyczny odbiór zgrzanych elementów okiennych z 8 zgrzewarek i poziome rozsortowanie ich w sposób automatyczny na ramy oraz skrzydła (w celu skierowania  w odpowiednie  kierunki do dalszej obróbki oraz okuwania na stanowiskach operatorskich) 

» 
automatyczna obróbka i okuwanie ram okiennych na 5 stanowiskach
 
» automatyczne okuwanie skrzydeł na dwóch 4-osiowych automatach do okuwania skrzydeł okiennych FBA 2500/4-URBAN (w tym automatyczna kontrola okuwanych skrzydeł).
 
Dodatkowe bajpasy dla:
 
» okuwania skrzydeł – dla tzw. skrzydeł z zasuwnicą francuską

» cięcie słupka ruchomego w skrzydle
 
» cięcie ram renowacyjnych
 
» pionowy automatyczny transport elementów ram i skrzydeł do centralnego bufora ram i skrzydeł
 
» bufor centralny (165 przegród dla ram i skrzydeł z możliwością podwójnego, potrójnego ładowania przegród elementami ram lub/i skrzydeł) zbierający elementy okienne za pomocą czterech automatycznych i obrotowych drezyn sortująco-podających UGB (sterowane NC – z napędem High Speed: 2 x wejście w bufor + 2 x wyjście z bufora)
 
» zautomatyzowane dwa miejsca obróbek funkcji dodatkowych dla kompletnych jednostek okiennych (np. montaż stałych skrzydeł w ramach, montaż „aluschalli” itp. innych specjalnych wykonań)
 
» automatyczny sortownik szyb zespolonych GLR – 150 przegród na jeden, dwa lub nawet trzy pakiety szybowe (w zależności od ich wielkości) wraz z systemem kontroli pakietów szyb przed wejściem w proces szklenia (w tym również dwie automatyczne drezyny sortująco-podające)
 
» wewnątrz procesowe pośrednie bufory gotowych okien do szklenia i kompletne dwie trasy przebiegu procesu szklenia wraz z synchronizacją szklenia ram i odpowiednich skrzydeł z bufora centralnego oraz szyb zespolonych z automatycznego sortownika szyb GLR
 
» zautomatyzowany proces parowania, szklenia i kontroli okien, w którym do operatora podjeżdża z bufora centralnego kompletne okno (rama + skrzydło lub skrzydła, oraz pakiet szybowy lub pakiety z sortowni szyb zespolonych do ich montażu)
 
» wytransportowanie gotowych okien na magazyn gotowych okien lub dalej 
 
» 4 stanowiska montażu rolet, „niby łuków”, szprosów naklejanych i innych elementów okiennych na gotowym oknie
 
Nad całością prawidłowego funkcjonowania procesu czuwa centralna jednostka sterująca PC wraz z oprogramowaniem oraz synchronizatorami oprogramowania kontrolno-pomiarowego URBAN-LOGSPEED oraz URBAN-INDSOFT (system kontrolno-pomiarowy oraz indywidualny system dla klienta). Na bieżąco można podglądać cały pracujący system w fabryce, w różnych miejscach lub w całości.
 
Oczywiście standardem URBAN jest wyposażenie wszystkich elementów transportowych w najwyższej jakości materiały użyte do budowy maszyn i urządzeń,  jak i zastosowaniu rolek z gumy w celu zapewnienia najwyższej jakości pracy oraz komfortu dla transportu elementów okiennych jak i okna. 
 
Ważną cechą całego procesu jest harmonia współpracy pomiędzy KNS-URBAN Niemcy-URBAN Polska w zakresie wspólnej implementacji produktowej. Produkty wytworzone w URBAN Polska w Żarach stanowią około 20% całości projektu. Wartość kontraktu to kilka milionów euro, natomiast realizacja była jednorazowa i kompleksowa. Cała dostawa maszyn i urządzeń zajęła 40 pełnych  ciężarówek. Dodatkowo w KNS, podczas procesu montażu i uruchamiania, odbywała się normalna produkcja okien.
 
Kolejnym etapem automatyzacji będzie integracja w linie do szklenia i kontroli okien dwóch najnowocześniejszych robotów do szklenia okien, których dostawcą jest URBAN Polska przy współpracy z niemieckim partnerem. Poza tym KNS tnie i obrabia profile PVC na 3 centrach firmy SCHIRMER.
 
Żródło: Oknonet.pl

 

 

 

Może zainteresuje Cię również: